SONUS rychlý kontakt: 733 127 191Naše společnost realizuje projekt s názvem „W2P“, reg.č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009298,
který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Web to print je softwarové řešení pro příjem zakázek pomocí internetu.
Cílem je zadání a tvorba zakázky pomocí předdefinovaných šablon.